Jak działa franczyza?

Franczyza jest formą działalności gospodarczej, która polega na współpracy dwóch, niezależnych od siebie prawnie ani finansowo podmiotów. Jeden z nich posiada rozpoznawalną firmę ze sprawdzonym modelem biznesowym i udziela na nią licencji temu drugiemu. Ponadto oferuje w pakiecie także niezbędną wiedzę, technologię, a także prawo do korzystania z materiałów, koncepcji i strategii marki w zamian za ustalone wcześniej wynagrodzenie.

Przedsiębiorcy zawierają ze sobą umowę franczyzową, która upoważnia franczyzobiorcę do korzystania z logo, tak zwanego know-how oraz z nazwy marki franczyzodawcy. W zamian za to franczyzodawca otrzymuje określone w umowie wynagrodzenie w formie udziałów w zyskach. Ponadto franczyzobiorca może korzystać z wiedzy i doświadczenia kontrahenta, z jego pomocy i materiałów marketingowych. Okazuje się to zdecydowanie bardziej korzystne niż otwieranie firmy na własną rękę.

Istnieją różne rodzaje franczyz. Produkcyjna (inaczej zwana przemysłową) pozwala franczyzobiorcy realizować produkcję w oparciu o technologie udostępnione mu przez franczyzodawcę. Franczyza dystrybucyjna to taka, w której franczyzobiorca sprzedaje te produkty, które stworzył franczyzodawca. Ich sprzedaż przeprowadzana jest w sklepie oznaczonym logotypem marki franczyzodawcy i zgodnie z jego wytycznymi urządzonym. Popularną jest też franczyza usługowa, w której klienci franczyzodawcy mogą być obsługiwani przez franczyzobiorcę, który doskonale zna know-how franczyzodawcy.

Franczyza ubrania to niezwykle ciekawa propozycja dla tych, którzy są przedsiębiorczy, ale nie posiadają jeszcze doświadczenia w tym zakresie. Jest współpracą opłacalną dla obu stron, ale pod warunkiem, że zostanie odpowiednio wybrana przez franczyzobiorcę. Marka, pod której szyldem będzie on bowiem działał musi spełniać jego oczekiwania i być zdecydowanie zgodną z wartościami przez niego reprezentowanymi. Taka spójność pozwoli utrzymać współpracę na dobrym i satysfakcjonującym obie strony poziomie.

Na rynku pojawia się coraz więcej firm, które oferują franczyzę. Obserwowany jest dynamiczny rozwój, co sprzyja franczyzobiorcom, bo franczyzodawcy prześcigają się w coraz atrakcyjniejszych ofertach. Chcąc przyciągnąć potencjalnych kontrahentów, obniżają barierę wejścia i wszelkie okresowe opłaty.

You may also like...