Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Zawód tłumacza przysięgłego to marzenie wielu entuzjastów języków obcych – umożliwia on dokonywanie przekładu dokumentów, otrzymywanie zleceń od organów administracji publicznej oraz stanowi swoiste potwierdzenie posiadanych kwalifikacji dla klientów indywidualnych. Co należy zrobić, aby otrzymać odpowiednie uprawnienia?

Jakie warunki musi spełnić tłumacz przysięgły?

By móc rozpocząć pracę jako tłumacz przysięgły, osoba zainteresowana musi wpierw znaleźć się na prowadzonej przez Ministerstwo sprawiedliwości liście tłumaczy przysięgłych. W tym celu należy spełnić warunki opisane w Ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, art. 2 pkt 1. Są to:
• Posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa UE lub krajów EFTA.
• Znajomość języka polskiego.
• Pełna zdolność do czynności prawnych.
• Niekaralność za przestępstwa umyślne lub skarbowe.
• Tytuł magistra filologii lub studia podyplomowe z tłumaczeń na wybrany język (w przypadku magistra z innej dziedziny wiedzy).
• Zdanie egzaminu na tłumacza przysięgłego.
Do egzaminu przystąpić można przed wypełnieniem wszystkich warunków, jednak na listę trafić możemy dopiero, gdy zostaną spełnione.
Starania o uzyskanie uprawnień należy rozpocząć od wypełnienia dostępnych w internecie formularzy. Następnie poczekać należy na ujawnienie terminu egzaminu przez Państwową Komisję Egzaminacyjną. Od daty poinformowania o terminie do dnia egzaminu nie może upłynąć czas krótszy niż 21 dni. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, w każdej z nich tłumaczyć będziemy tekst polski na język obcy i odwrotnie.

Jak wygląda egzamin dla tłumaczy przysięgłych?

Egzamin otwiera trwająca 4 godziny część pisemna, podczas której osoba przystępująca do egzaminu ma za zadanie przetłumaczyć dwa teksty z języka obcego na język polski oraz dwa teksty z języka polskiego na język obcy. Połowa z wyznaczonych zadań to tłumaczenia przysięgłe – praca z tekstami prawniczymi, np. sądowymi lub urzędowymi.
Jeśli kandydat zda egzamin pisemny, wyznaczony zostaje termin części ustnej. Składa się on z dwóch części: tłumaczenia konsekutywnego i tłumaczenia a Vista. W tej pierwszej, ustnie tłumaczymy tekst odczytywany lub odtworzony z przerwami przez egzaminatora. W tej drugiej, tłumaczymy usłyszany tekst na piśmie.

Kolejne kroki

Po zdaniu egzaminu konieczne jest złożenie wniosku o wpis do rejestru tłumaczy przysięgłych i ślubowanie przed Ministrem Sprawiedliwości. Gdy nasze nazwisko znajdzie się na wspomnianej liście, możemy zacząć pracę jako tłumacz przysięgły.

 

You may also like...