Co oznacza status 200?

Każdego roku podatnicy składają zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu ewentualnie poniesionej straty. Po wypełnieniu odpowiedniego formularza dokument jest przekazywany do właściwego Urzędu Skarbowego.

Biznes i podatki

Po wysłaniu deklaracji podatkowej i otrzymaniu numeru referencyjnego zeznanie podatnika jest weryfikowane od strony poprawności jego danych. Nadanie deklaracji pit status 200 oznacza prawidłowe przetworzenie danych, które podano w deklaracji. Oznacza to, że dokument jest przyjęty do systemu i złożony został poprawnie. Status ten nie oznacza jednak, że Urząd Skarbowy otrzymał zeznanie. Dopiero po uzyskaniu dokumentu nazywanego Urzędowego Poświadczenia Odbioru, podatnik może mieć pewność, że na dzień otrzymania UPO deklarację uważa się za prawidłowo przekazaną do Urzędu Skarbowego.
Status 200 nie weryfikuje danych dotyczących przychodów, zarobków, podatków czy ulg, jakie podatnik deklaruje za dany rok. Oznacza jedynie, że podatnik znajduje się w bazie danych podatników, skorzystał z poprawnego numeru NIP lub PESEL a także wykazał prawidłowe dane weryfikujące danego podatnika, czyli 6 danych zastępujących podpis. Poprawność wykazanych w deklaracji kwot przychodów, ulg kosztów i zarobków za dany rok jest sprawdzana dopiero po złożeniu deklaracji. Może to na przykład mieć miejsce w ramach pojawiających się czynności sprawdzających.
Podsumowując można powiedzieć, że pit status 200 to weryfikacja dokumentu, która nie wykazała błędów. Dla dokumentu zostało wystawione UPO, które należy pobrać.

You may also like...