Tagged: biznes

Biznesplan napisz sam

Myśląc o założeniu własnej firmy powinniśmy zacząć od rzetelnym przygotowaniu biznesplanu. Można pójść na łatwiznę i skorzystać z wielu darmowych szablonów dostępnych w sieci lub zlecić napisanie planu przedsięwzięcia innej osobie lub firmie, ale...

Co oznacza status 200?

Każdego roku podatnicy składają zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu ewentualnie poniesionej straty. Po wypełnieniu odpowiedniego formularza dokument jest przekazywany do właściwego Urzędu Skarbowego. Biznes i podatki Po wysłaniu deklaracji podatkowej i otrzymaniu numeru referencyjnego...