Jak znaleźć pracę w kantorze

Praca kasjera walutowego polega na obsłudze operacji finansowych nie tylko w walucie rodzimej, ale także w obcej. Osoba na takim stanowisku sprzedaje oraz skupuje zagraniczne środki pieniężne, ale to nie wszystko. Kontroluje ona także obsługę kont walutowych, prowadzi dokumentacje działań zachodzących pomiędzy skupem a klientem. Na jego barkach spoczywa, także odpowiedzialność za bezpieczeństwo zgromadzonych i przechowywanych dóbr.

Gdzie szukać

O pracę w punkcie skupu nie powinno być trudno, ponieważ według rejestrów na terenie naszego kraju znajduje się około 4000 stacjonarnych kantorów. Zajęcie można znaleźć również w internetowych instytucjach, których działalność opiera się na sprzedaży i skupie gotówki. Rozmieszczenie i ilość lokali proponujących usługę wymiany pieniężnej uzależnione jest od wielkości miasta oraz rozwinięcia sektora turystycznego i komunikacyjnego w danej miejscowości. Jeśli obrałeś więc jako miejsce swojej pracy Euro kantor Sopot, Gdynia, Kraków lub Warszawa dadzą ci najwięcej możliwości wyboru.

Jakie warunki musisz spełniać

Kasjer pracujący w kantorze musi przede wszystkim biegle posługiwać się komputerem oraz znać język angielski w stopniu komunikatywnym. Oczywiście mile widziana jest także znajomość innych języków. Minimalnym wykształceniem, które wymagane jest w tego typu punktach, jest ukończenie szkoły średniej. Niezbędne są tutaj również zaświadczenie o niekaralności oraz dyplom ukończenia kursu rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych.
Rozbieżności w cenach kursów są spore. Przeciętnie kwota, jaką z niego zapłacisz waha się od 200 do 600 złotych.

 

You may also like...